Álláshirdetés

Óvodapedagógus

Tagintézmény-igazgató (Gagarin Utcai Tagintézmény)

Bemutatkozás

Keszthely város óvodái és bölcsődéje egy nevelési intézményt képeznek, mely intézmény egy központi óvodával, négy tagóvodával és egy bölcsődei tagintézménnyel működik. Alapelveink, nevelésfilozófiánk azonos. A gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkört hirdetjük, melyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük.
A gyermekek testi-lelki gondozását, érzelmi biztonságuk megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását hangsúlyozzuk – természetesen – a családi neveléssel együtt. Nevelési programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni az őket körülvevő környezetben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, miközben különféle viselkedésformákat sajátítanak el. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk.

Kapcsolat

8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12.

487

óvodás

104

Munkatárs

72

bölcsődés

6

tagintézmény