Bemutatkozás

Bemutatkozik az óvodánk

Keszthely város óvodái és bölcsődéje egy nevelési intézményt képeznek, mely intézmény egy központi óvodával, öt tagóvodával egy bölcsődei tagintézménnyel működik. Alapelveink, nevelésfilozófiánk azonos. A gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkört hirdetjük, melyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük.

A gyermekek testi-lelki gondozását, érzelmi biztonságuk megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását hangsúlyozzuk – természetesen – a családi neveléssel együtt. Nevelési programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eligazodni az őket körülvevő környezetben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, miközben különféle viselkedésformákat sajátítanak el. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk. Nevelésünk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környező világ tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére és nem utolsó sorban művészi élmény-nyújtásra épít. Nevelői és alkalmazotti közösségünk stabil.

Az intézmény élén intézményvezető áll. Ezen kívül egy fő óvodai- illetve egy fő bölcsődei intézményegység vezető, valamint 48 fő főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógus, 14 kisgyermeknevelő, 28 óvodai-illetve bölcsődei dajka, illetve 8 pedagógiai asszisztens, 2 fő irodai dolgozó s egy karbantartó végez napról-napra lelkiismeretes, elkötelezett, szakmai tapasztalatokban gazdag munkát. Logopédus, fejlesztő - gyógypedagógus illetve óvodai-iskolai szociális segítő segíti a szakszerű munkát. Nevelési szemléletünk és módszereink jó gyakorlatára a szülői bizalom, és az óvodák férőhelyének kihasználtsága a garancia. Nyitottan és örömmel várjuk az érdeklődő szülőket, gyermekeiket, és természetesen a kapcsolataikat bővíteni szándékozó kollégákat is.
 
"Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet."
(Angela Schwindt)
Óvodai mászóka csoprt
Fa mászóka torony
Óvodai udvar