„A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben:
egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
de mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”
 (ismeretlen szerző)


A Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde Gagarin Utcai Tagóvodája Keszthely város déli részén helyezkedik el. 1973 óta funkcionál óvodaként, nemzedékek nőttek fel benne.
Hatalmas fákkal, örökzöldekkel, napvitorlával árnyékolt, kültéri mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt óvodaudvarral várjuk a gyermekeket. Ezt ki is használjuk, minden nap levegőzünk, játszunk, mozgunk az udvaron. Óvodánk épülete sajátságos, 2 szinten helyezkedik el. Az alsó szinten találhatóak az öltözőhelyiségek, fejlesztő szobák és tornaterem. Az emeleten került kialakításra 5 csoportszoba, melyek berendezéseit 2021-ben pályázati forrásból sikerült lecserélni, újítani.
Az intézményben 5 vegyes életkorú csoport működik. Gyermekcsoportjainkban 10 fő szakmailag jól képzett óvodapedagógus, 5 fő képesített dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens látja el az oktató – nevelő munkát.
A gyermekek számára minden feltételt igyekszünk megteremteni, ahhoz, hogy otthonosan érezzék magukat és egészségesen fejlődjenek.
A gyermekekkel való foglalkozás, személyiségük kibontakoztatásához, fejlődéséhez való hozzájárulás, a nap minden szakaszában változatos tevékenységek közben történik.

A tevékenységben megvalósuló tanulás tervezését és szervezését 6 területre bontjuk:
A külső világ tevékeny megismerése
A külső világ tevékeny megismerése – matematikai tapasztalatszerzés
Verselés, mesélés
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Mozgás
Óvodánk életmódjának megszervezésében folyamatos, rugalmas napirendi és hetirendi keret biztosítja a legmegfelelőbb feltételeket.
Nevelőmunkánk rendező elvei: játékosság, folyamatosság, rugalmasság. Olyan óvodai élet kidolgozásán fáradozunk, amelyben a gyermekek alapigénye: biztonságérzet, szeretetérzet, védettség biztosítva van.
2022. évtől kezdve csatlakoztunk a Magyar Úszószövetség által létrehozott Úszó Nemzet Programhoz. A programban a tanköteles korú gyermekek vesznek részt. Hosszú távú cél, hogy a gyermekek egészséges életmódra való törekvését ösztönözzük, és ezáltal az életminőségüket javítsuk. A középtávú cél, hogy minden gyermeknek legyen lehetősége vízbiztos úszás elsajátítására.
Szolgáltatásaink:
Ugrimanó (mini trambulin, akrobatikus torna)
Hittan
Néptánc
Kölyöktorna
„Csináljon bármit, ami nyitogatja a szemét, szaporítja a tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék, arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” (Varga Domonkos)

Kalapos Dóra
tagintézmény-igazgató