Étkezés

Tájékoztató

Intézményünkben a gyermekétkeztetés nyilvántartására a Menza Pure program
került bevezetésre, melyhez szülői/gondviselői felület is tartozik. A program a
keszthely.eny.hu weboldalon érhető el. Lehetőséget biztosít az étkezés online
lemondására, a lemondott étkezés újra rendelésére, és itt érhető el az étkezési
díjról kiállított számla, mely utalással, vagy bankkártyás fizetéssel
kiegyenlíthető.

A programba való belépéshez e-mail cím regisztrálása szükséges, melyet az
étkezést igénylő nyilatkozaton kellett megadni. Az „Azonosító” mezőbe ezt az
email címet kell beírni, majd az „Új jelszó kérése” gombra nyomni. Ha a
programban az adminisztrátor által rögzített email cím megegyezik a regisztrált
email címmel, akkor egy belépési jelszó érkezik erre a címre.
Belépés után a jelszót érdemes megváltoztatni, ami a súgó menüpontot lenyitva
tehető meg. A súgó menüpontban található a „Kézikönyv a felületről”, amit
javaslunk használat előtt tanulmányozni.

A programba belépve először az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
jelennek meg, melynek elfogadása után lehet az étkező felületre továbblépni.
A „Kezdőlap”-on a rendszer híreit olvashatja, láthatja gyermeke adatait, a
kedvezménye mértékét, annak érvényességét. Ha több gyermeke jár egy adott
intézménybe és azonos email címet adott meg, akkor valamennyi gyermeke név
szerint, de egy felületen szerepel. A gyermek kiválasztása után külön-külön tud
lemondást, megrendelést teljesíteni a részükre.

Az étkezést automatikusan megrendeljük minden gyermek számára. Ez alól
kivételek a nevelés nélküli munkanapok, szabad- és ünnepnapok, és a szünetek.
Ügyeleti napra az igényeket 5 nappal korábban kell jelezni az óvodában, ezekre
a napokra az adminisztrátor rendeli meg az étkezést.

Az „Étkezés igénylés” menüpontban lehet lemondani az étkezést, illetve újra
rendelni, amennyiben szükséges. A lemondás minden munkanap 9,00 óráig
érhető el a következő munkanapokra vonatkozóan. Minden változtatásnál
szükséges a MENTÉS! E nélkül az eredeti állapot áll vissza.

A „Számlák” menüpontban letöltheti gyermeke havi számláit. A fizetendő
számla minden hónap elején elkészül a következő hónap megrendeléseiről. Erről
email értesítést is kap, ami tartalmazza a fizetendő összeget és a fizetési
határidőt. A lemondások a következő számlákban jóváírásra kerülnek.

Ingyenes intézményi gyermekétkezés

Gyvt. 21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él,
amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett összegének
130%-át amely 2024-ben nettó 230.648,-Ft.

Kapcsolattartó:

Horváth Tímea
0683312850
titkarsageletfa@gmail.com
 

https://keszthely.eny.hu/index.php? oldalon, melyet a fenti képre kattintva könnyen elérhet.

Az étlap a regisztrációt követően megtekinthető!
Az étkezési program szülői felületén bármiféle változtatás (lemondás, rendelés) akkor válik véglegessé, ha a felső sorban található "Mentés" gombra kattintva elmenti.