Óvodánk városunk északi részén, a Helikon Kastélymúzeum szomszédságában helyezkedik el, gyönyörű zöld övezetben. Intézményünk 125 férőhellyel 2 épületben, 5 vegyes életkorú csoporttal működik.
Óvodánk 2 épületrészből áll, a felső épület 3 csoportszobából régebbi építésű, jól karbantartott, tágas, világos csoportszobákkal. Az alsó épületünk az 1979-ben a gyermekév alkalmával lett átadva, 2 esztétikus csoportszobákkal ellátott épület.
Az épületeket nagy, sok zöld felülettel rendelkező udvar veszi körül, távol az autóforgalomtól és az utca zajától, ideális helyszínt biztosít a kisgyermekek neveléséhez, oktatásához, egészséges mozgásfejlődéséhez.  EU-s szabványnak megfelelő, többnyire fa udvari játékok várják 3 zöld sövénnyel elkülönített tágas udvarrészen a csoportokat. 2011-2012-ben az alsó udvarrészen térkővel lerakott konyhakerttel, virágoskerttel kombinált udvarrész készült el szülői és alapítványi támogatással. 2015 tavaszán készült el a fenti épület 2 csoportját összekötő új öltöző és mosdó.
2018-ban az elnyert pályázat alapján energetikai korszerűsítés történt óvodánkban, melynek részeként új, korszerű fűtésrendszer került kialakításra, tető, illetve épületszigetelés valósult meg. Nyílászárók cseréjére is sor került, ablakaink szúnyoghálóval, rolóval ellátottak. Az alsó épületben új járólappal leburkolt folyosó, mozgáskorlátozott wc lett kialakítva, valamint a bejárat akadálymentesített, mozgáskorlátozottak részére is rendelkezésre áll. 2022-ben udvarunk betonos részei új korszerű gumis burkolatot kaptak, amely segíti a biztonságos mozgást, testnevelést.

Csoportszobáink tágasak, világosak, otthonosan berendezettek. A berendezés és a dekorációk a csoportban dolgozó óvónők ízlését tükrözik. Az 5 csoportban 10 szakképzett, főiskolai végzettségű óvónő dolgozik, munkánkat pedagógiai 2 asszisztens és 5 dajka segíti.

Pedagógiai szemléletünk alapja, hogy minden gyermek személyisége egyszeri és megismételhetetlen. A különbözőséget természetesnek vesszük, élményeiket, érzelmeiket, magatartásukat, testi- és értelmi képességeiket tekintve is. Nevelésfilozófiánkat a „Tiszta Forrás” helyi óvodai-pedagógiai programra építjük.

A családi neveléssel szorosan együttműködve, azt kiegészítve törekszünk szeretetteljes, gyermekközpontú légkör kialakítására. Óvodánk rendezett belső terei, családias csoportszobái, tágas, zöld udvara adja a helyszínét a nevelésnek, melyet a gyerekek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a környező világ tevékeny megismerésére, a mesére és a művészi élménynyújtásra építünk.

2010-ben pályázaton nyertük el a Zöld Óvoda címet, melyet azóta kétszer megújítottunk. A környezettudatosságra nevelést a külső világ tevékeny megismerését, a fenntarthatóságra törekvést a Zöld Óvoda kritériumrendszerének megfelelően végezzük. 
  Részt veszünk a város gyerekek számára szervezett rendezvényein (Szüreti felvonulás, Márton napi lámpás felvonulás, Városi farsang). Kihasználjuk a városunk múzeumai és közintézményei által kínált lehetőségeket. Festetics Kastélymúzeum és park, Balatoni Múzeum, Georgikon Majormúzeum, Festetics Imre Állatpark, Hüllő- és lepkekiállítás, Balaton-part, Alkotóház, Helikon- park látogatásával, múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvételekkel is bővíthetjük a ránk bízott gyermekek ismereteit, szélesíthetjük látókörüket. A Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának is rendszeres látogatói vagyunk, tematikus foglalkozásokon veszünk részt. Minden évben látogatjuk a Goldmark Károly Művelődési Ház által szervezett gyermekbérletes színházi előadásokat. Nagycsoportosaink az Úszó Nemzet Program keretein belül rendszeresen úszásoktatásban vesznek részt. Gyermekeink számára a délelőtti órákban folyamatos játékidőt és minél több szabad levegőn végzett mozgást biztosítunk, ezen belül kezdeményezések segítségével ismereteik bővítését segítjük elő. 
 
A délutáni órákban a gyerekeknek lehetőségük van: hittan, kézműves szakkör, énekes játék, gyermektánc foglalkozásokon részt venni.
 
Mindezen tevékenységek a szülői igények figyelembevételével tovább bővülhetnek.
 1997 óta működik a Kis-Keszthelyi Óvodáért Alapítvány, melynek bevételét a gyermekek fejlesztéséhez használt eszközökre fordítjuk. 2 óvodai rendezvényünk van, mely az alapítvány bevételét gyarapítja és a közösségi érzést erősíti: Mihály-napi vásár, Gyermeknap.

Bertók Csabáné
tagintézmény-igazgató